Breaking News

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แจ้งนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”

แจ้งตารางเรียน เข้าฐานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญ …

Read More »

โรงเรียนแวงพิทยาคม เดินทางมาศึกษาดูงาน ศรร

โรงเรียนแวงพิทยาคม อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร …

Read More »

ท่านผู้อำนวยการ นำคณะครูเเละนักเรียน ร่วมเเสดงความยินดีในโอกาศรับมอบ 2 รางวัลระดับชาติ

เมื่อวันที่ 4 พฤษจิกายน 2562  ผู้อำนวยการตรีชนนท์ …

Read More »