• ดาวน์โหลดตารางเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 ฉบับที่ 1(เริ่มใช้ 1พฤศจิกายน 2566) ได้ทางเว็บไซต์โรงเรียน http://www.charoensin.ac.th/web/timetable/