สมัครเรียนที่นี่

โรงเรียนเจริญศิลป์​ศึกษา​ “โพธิ์​คํา​อนุสรณ์”
เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ผ่านทางระบบออนไลน์
ระหว่างวันที่ 24 -​ 28 เมษายน 2564

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ

กำหนดการ

 • รับสมัครนักเรียน วันที่ 24 – 28 เมษายน 2564
 • ยกเลิกสอบคัดห้อง (เฉพาะ ม.1) วันที่ 22 พฤษภาคม 2564
 • เปลี่ยนวันรายงานตัว/มอบตัว วันที่  29 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 • ปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
 • เปิดภาคเรียน 1 มิถุนายน​ 2564

เอกสารที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว/มอบตัว 

 • สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียนผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายสวมชุดนักเรียนหน้าตรง ของนักเรียนผู้สมัครถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 3×4 ซม. (1.5 นิ้ว) จำนวน 1 แผ่น
 • สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือ สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชนของบิดา จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชนของมารดา จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา จำนวน 1 ฉบับ

หมายเหตุ

 1. เอกสารทุกแผ่นให้รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อ
 2. ให้นำบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านตัวจริงมาด้วย

สอบถาม​รายละเอียด​เพิ่มเติมที่ งานรับนักเรียน​ ครูกนกภรณ์ โทร 0833375416

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.