Breaking News

สมัครเรียนที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ กำหนดสอบ 25 มีนาคม 2566

ประกาศรับสมัคร นักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปี 2566

 

สถานที่รับสมัคร

 • ห้องสำนักงานบริหารวิชาการ อาคาร 3 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”
 • ห้องประชุมโพธิ์ทอง อาคาร 2 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”

เอกสารที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว/มอบตัว 

 • สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียนผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายสวมชุดนักเรียนหน้าตรง ของนักเรียนผู้สมัครถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 3×4 ซม. (1.5 นิ้ว) จำนวน 1 แผ่น
 • สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือ สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชนของบิดา จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชนของมารดา จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา จำนวน 1 ฉบับ

หมายเหตุ

 1. เอกสารทุกแผ่นให้รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อ
 2. ให้นำบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านตัวจริงมาด้วย

สอบถาม​รายละเอียด​เพิ่มเติมที่ งานรับนักเรียน​
ครูกนกภรณ์ โทร 0833375416

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.