สมัครเรียนที่นี่

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ตั้งอยู่เลขที่ 402 หมู่ 2 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 47290 โทรศัพท์ 0-4270-9142 โทรสาร 0-4270-9143 เว็บไซต์ www.charoensin.ac.th

กรอกใบสมัคร ปีการศึกษา 2563
(นักเรียนใหม่ กรอกออนไลน์เท่านั้น)

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร 
[รายชื่อผู้สมัคร ม.1] และ [รายชื่อผู้สมัคร ม.4]

กำหนดการ

 • สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์
  ระหว่างวันที่ 3 – 12 พฤษภาคม 2563
 • รายงานตัวและมอบตัว ม.1 (นำเอกสารมาด้วย)
  วันที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 – 12.oo น.
  ณ โดมเอนกประสงค์ ให้นักเรียนมาพร้อมกับผู้ปกครอง
  และชำระค่าบำรุงการศึกษา 1,500 บาท
 • รายงานตัวและมอบตัว ม.4 (นำเอกสารมาด้วย)
  วันที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 – 12.oo น.
  ณ โดมเอนกประสงค์ ให้นักเรียนมาพร้อมกับผู้ปกครอง
  และชำระค่าบำรุงการศึกษา 2,120 บาท
 • เปิดภาคเรียน 
  วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ค่าบำรุงการศึกษา

 

เอกสารประกอบการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน
2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของมารดา
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้อยู่กับบิดาหรือมารดา)
6. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
7. วุฒิการศึกษา ปพ.1 

หากมีข้อสงสัย ให้ติดต่อสอบถาม คุณครูกนกภรณ์

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • หลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ (มัธยมศึกษาตอนต้น) จำนวน 2 แผนการเรียน ได้แก่
  • แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ EIS
  • แผนการเรียนห้องเรียนปกติ
 • หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย) จำนวน 3 แผนการเรียน ได้แก่
  • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (สำหรับห้องเรียนพิเศษ EIS)
  • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (สำหรับห้องเรียนปกติ)
  • แผนการเรียนภาษาต่างประเทศ – การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ติดต่อโรงเรียนได้ที่ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”
เลขที่ 402 หมู่ 2 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 47290
โทรศัพท์ 0-4270-9142 โทรสาร 0-4270-9143เว็บไซต์ www.charoensin.ac.th
เฟซบุค facebook.com/charoensin

 

ส่งความเห็นที่ เจริญศิลป์ อ่อนปัสสา ยกเลิกการตอบ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.