กลุ่มสาระการเรียนรู้

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ผ่านการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ ในโรงพยาบาลเจริญศิลป์

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ผอ.เอกศักดิ์ อาจหาญ เป็นป …

Read More »

รองฯจักรี และคณะครู สร้างฐานผจญภัย สำหรับกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี

วันที่ 27 มกราคม 2566 รองฯ จักรี วงศ์อักษร นำคณะคร …

Read More »

พิธีเข้าประจำกอง และประดับอินทรธนู ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 รองฯ ธีรวุฒิ ชมภูแดง เป็น …

Read More »

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน จังหวัดสกลนคร จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดเลย

วันที่ 26 – 27 มกราคม 2566 ผอ.เอกศักดิ์ อาจห …

Read More »