กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณะครูเข้าร่วม การประชุมสมาชิก สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเจริญศิล …

Read More »

จ.ศ. ผ่านการประเมินเพื่อขอรับป้าย สนองพระราชดำริ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา R …

Read More »

นักเรียนเข้าการอบรมการผลิตภาพยนตร์สั้น ที่สตูดิโอบริษัท กันตนา

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ครูและนักเรียน โรงเรียนเจร …

Read More »