Breaking News

กลุ่มสาระการเรียนรู้

จ.ศ. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิชาสูทกรรม ของลูกเสือเนตรนารี

วันที่ 4 มกราคม 2566 กองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนเ …

Read More »

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานผ้าพิมพ์ลายใบไม้จากโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา จ.อุดรธานี

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเจริ …

Read More »

คณะครูเข้าร่วมอบรม สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2565 นายธีรวุฒิ ชมภูแดง …

Read More »

คณะครูเข้าร่วม การประชุมสมาชิก สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเจริญศิล …

Read More »

จ.ศ. ผ่านการประเมินเพื่อขอรับป้าย สนองพระราชดำริ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา R …

Read More »