Breaking News

งานวิชาการ

จ.ศ. ส่งเสริมนักเรียนทำกิจกรรม E-Sport และ Content Creator

วันที่ 5 มกราคม 2566 ท่าน ผอ.เอกศักดิ์ อาจหาญ ผู้อ …

Read More »

จ.ศ. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิชาสูทกรรม ของลูกเสือเนตรนารี

วันที่ 4 มกราคม 2566 กองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนเ …

Read More »

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานผ้าพิมพ์ลายใบไม้จากโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา จ.อุดรธานี

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเจริ …

Read More »

คณะครูเข้าร่วมอบรม สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2565 นายธีรวุฒิ ชมภูแดง …

Read More »