Home / กลุ่มงาน / งานวิชาการ (page 5)

งานวิชาการ

อบรมแกนนำนักเรียน ผู้นำการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมค่ายนักเรียนแกนนำฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญ …

Read More »

โครงการสร้างสุขภาพ สั่งสมบุญ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอยซอยบ้านเกิด และทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ท่านผู้อำนวยการ ท่านรองผู้อำน …

Read More »