วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะครูเข้าร่วม การประชุมสมาชิก สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเจริญศิล …

Read More »

จ.ศ. ผ่านการประเมินเพื่อขอรับป้าย สนองพระราชดำริ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา R …

Read More »

นักเรียนเข้าการอบรมการผลิตภาพยนตร์สั้น ที่สตูดิโอบริษัท กันตนา

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ครูและนักเรียน โรงเรียนเจร …

Read More »

ครู จ.ศ. คว้ารางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน

วันที่ 16 มกราคม 2565 นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต ครู โร …

Read More »

ค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี SMT Camp 2021

ค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี SMT Camp 20 …

Read More »

นักเรียน จ.ศ. ผ่านการอบรมหลักสูตรการจำแนกประเภทข้อมูลด้วยทฤษฎี K-NN

นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต นำนักเรียนเข้ารับการอบรมกับคณ …

Read More »