Recent Posts

นักเรียนฝึกทักษะอาชีพการเป็นช่างภาพ

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 นักเรียนกลุ่มสมองโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา ”โพธิ์คำอนุสรณ์“ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกทักษะอาชีพ การเป็นช่างภาพ ณห้องสตูดิโอ เพื่อเรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์ในการถ่ายภาพ ให้บริการถ่ายภาพให้กับนักเรียนในโรงเรียน และฝึกการหารายได้ระหว่างเรียน

Read More »

กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง ปีการศึกษา 2567

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 งานสภานักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา ”โพธิ์คำอนุสรณ์“ ได้จากกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อปลูกฝังความรักและความสามัคคีให้กับนักเรียนใหม่ได้ทำความรู้จักกับรุ่นพี่รุ่นน้องเพื่อดูแลช่วยเหลือกัน นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความสนุกสนานและฝึกความกล้าแสดงออก

Read More »

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2567

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 นายเอกศักดิ์ อาจหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2567 ณ โดมอเนกประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีไหว้ครูและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อครูผู้มีพระคุณ  

Read More »