งานบุคคล

ครู จ.ศ. ร่วมเป็นคณะทำงาน สพฐ.

วันที่ 04/06/2567 นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต ครูโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปี 2567 ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการเตรียมความพร้อม สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระดับภูมิภาค

Read More »

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 03/06/2567 นายเอกศักดิ์ อาจหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมอำเภอเจริญศิลป์

Read More »