ข่าวล่าสุด

นักเรียนฝึกทักษะอาชีพการเป็นช่างภาพ

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 นักเรียนกลุ่มสมองโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา ”โพธิ์คำอนุสรณ์“ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกทักษะอาชีพ การเป็นช่างภาพ ณห้องสตูดิโอ เพื่อเรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์ในการถ่ายภาพ ให้บริการถ่าย …

Read More »

กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง ปีการศึกษา 2567

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 งานสภานักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา ”โพธิ์คำอนุสรณ์“ ได้จากกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อปลูกฝังความรักและความสามัคคีให้กับนักเรียนใหม่ได้ทำความรู้จักกั …

Read More »

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2567

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 นายเอกศักดิ์ อาจหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2567 ณ โดมอเนกประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีไหว้ครูแ …

Read More »

ศรร. จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้

วันที่ 10/06/2567 ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ได้จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 10 ฐานการเรียนรู้ …

Read More »

จ.ศ. มอบเครื่องแบบให้กับสภานักเรียน

วันที่ 10/06/2567 งานสภานักเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” รับมอบ เครื่องแบบชุดสูทจาก ผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานสภานักเรียน ซึ่งชุดดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากคณะคร …

Read More »

จ.ศ. นำนักเรียนคัดเลือก นศท. ประจำปี 2567

วันที่ 07/06/2567 นายสาวิตร โคตรสุโน ครูโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”ได้นำนักเรียน เข้าร่วมการคัดเลือก เพื่อเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2567 ณโรงเรียนสว่างแดนดิน

Read More »

จ.ศ. จัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลการเรียนบกพร่อง

วันที่ 06/06/2567 งานวัดและประเมินผล โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ได้จัด กิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลการเรียนบกพร่อง ณ โดมอเนกประสงค์ โดยได้เชิญคณะครูผู้สอน ทุกกลุ่มสาระ …

Read More »

ผอ. มอบเกียรติบัตรให้สภานักเรียนที่หมดวาระ

วันที่ 06/06/2567 นายเอกศักดิ์ อาจหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ได้มอบเกียรติบัตรให้กับ คณะกรรมการสภานักเรียน เนื่องในโอกาสหมดวาระในการดำรงตำแหน่ง และมอบช่อดอกไม้ให้กับ คณะกร …

Read More »

การประชุมสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567

วันที่ 05/06/2567 งานสภานักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน ณห้องประชุมโพธิ์ทอง เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน ในการดูแลโรงเรียนและส่งเสริมวินัยนักเรี …

Read More »

ครู จ.ศ. ร่วมเป็นคณะทำงาน สพฐ.

วันที่ 04/06/2567 นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต ครูโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปี 2567 ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน …

Read More »