ข้อมูลการติดต่อ

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
รหัสโรงเรียน 1047540674

  • เลขที่ 402 หมู่ 2 ถนนคำภูแสน ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47290
  • โทร. 042709142
  • อีเมล์: info@charoensin.ac.th
  • เว็บไซต์: www.charoensin.ac.th

แผนที่ตั้ง