รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

https://drive.google.com/drive/folders/1P8RZuyI8gCVCG141L6RILQH8GaY7f4Y_?usp=drive_link