งานทั่วไป

กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง ปีการศึกษา 2567

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 งานสภานักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา ”โพธิ์คำอนุสรณ์“ ได้จากกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อปลูกฝังความรักและความสามัคคีให้กับนักเรียนใหม่ได้ทำความรู้จักกับรุ่นพี่รุ่นน้องเพื่อดูแลช่วยเหลือกัน นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความสนุกสนานและฝึกความกล้าแสดงออก

Read More »

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2567

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 นายเอกศักดิ์ อาจหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2567 ณ โดมอเนกประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีไหว้ครูและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อครูผู้มีพระคุณ  

Read More »

จ.ศ. มอบเครื่องแบบให้กับสภานักเรียน

วันที่ 10/06/2567 งานสภานักเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” รับมอบ เครื่องแบบชุดสูทจาก ผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานสภานักเรียน ซึ่งชุดดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”

Read More »

ผอ. มอบเกียรติบัตรให้สภานักเรียนที่หมดวาระ

วันที่ 06/06/2567 นายเอกศักดิ์ อาจหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ได้มอบเกียรติบัตรให้กับ คณะกรรมการสภานักเรียน เนื่องในโอกาสหมดวาระในการดำรงตำแหน่ง และมอบช่อดอกไม้ให้กับ คณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่ ณโดมอเนกประสงค์ ขอแสดงความชื่นชมคณะกรรมการนักเรียน ที่มุ่งมั่นตั้งใจ ทำงาน อย่างเต็มความสามารถตลอด หนึ่ง ปีที่ผ่านมา

Read More »

การประชุมสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567

วันที่ 05/06/2567 งานสภานักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน ณห้องประชุมโพธิ์ทอง เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน ในการดูแลโรงเรียนและส่งเสริมวินัยนักเรียน โดยมีคณะครูร่วมรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน

Read More »

จ.ศ. จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567

วันที่ 31/05/2567 กลุ่มบริหารงานทั่วไปโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ได้จัดกิจกรรม เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567 ณโดมอเนกประสงค์ โดยมีคณะกรรมการนักเรียน เป็นผู้นำในการจัดกิจกรรม เพื่อ ให้ความรู้ และรณรงค์ ให้นักเรียนได้ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า

Read More »

จ.ศ. มอบเงินปัจจัยถวายพระสงฆ์

วันที่ 29/05/2567 นายวัฒนา ปัญจรักษ์ เป็นตัวแทนโรงเรียน เจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” เดินทางไปมอบเงินปัจจัย ถวายพระสงฆ์ และที่ว่าการอำเภอเจริญศิลป์ เนื่องในกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 03/06/2567

Read More »

นักเรียนเข้ารับการอบรมการตรวจสอบจริยธรรม

วันที่ 29/05/2567 นายเอกศักดิ์อาจหาญผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาโพธิ์คำอนุสรณ์ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับครูและนักเรียน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการยื่นเรื่องร้องเรียนเพื่อตรวจสอบจริยธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและบุคคลในวงงานรัฐสภาภายใต้โครงการ สร้างระบบนิติบัญญัติให้สุจริตโปร่งใสและยกระดับการตรวจสอบจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาและบุคคล ในวงงานรัฐสภาด้วยพลังพลเมือง เมื่อวันที่ 23/05/2567 ณ โรงแรมเอ็มเจเดอะมาเจตติก จังหวัดสกลนคร

Read More »

คณะครูดูแลนักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนในตอนเช้า

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน ณ บริเวณหน้าประตูทางเข้า โรงเรียน เพื่ออำนวยความสะดวก และดูแลนักเรียนที่เดินทางมาเรียนในตอนเช้า ซึ่งถือเป็นมาตรการในการดูแลความปลอดภัย ของโรงเรียน

Read More »

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567

วันที่ 21/05/2567 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1/2567 ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์ โดยมีนายเอกศักดิ์อาจหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี การประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เป็นอย่างดี นอกจาก ผู้ปกครองนักเรียนจะได้ รับฟัง ระเบียบและแนวปฏิบัติของโรงเรียนแล้วยังมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณครูที่ปรึกษา เพื่อร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนพร้อมทั้งสร้างเครือข่ายผู้ปกครองชั้นเรียนอีกด้วย

Read More »