ดาวน์โหลดตารางสอน

ภาคเรียนที่ 1/2558

 

ตารางสอนของครู ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2558)

ตารางเรียนของนักเรียน ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558)

ตารางการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558)

ตารางประเภทอื่นๆ คลิกที่นี่

 

ตารางสอนของครู ฉบับที่ 1 (ยกเลิก)

ตารางเรียนของนักเรียน ฉบับที่ 1 (ยกเลิก)

ตารางการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 1 (ยกเลิก)

ตารางประเภทอื่นๆ คลิกที่นี่

 

 

ภาคเรียนที่ 2/2557

ตารางสอนของครู ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2557)

ตารางเรียนของนักเรียน ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557)

ตารางการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557)

ตารางประเภทอื่นๆ คลิกที่นี่

ตารางสอนของครู ฉบับที่ 1 (เริ่มใช้ 27 ตุลาคม พ.ศ.2557)

ตารางเรียนของนักเรียน ฉบับที่ 1 (เริ่มใช้ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557)

ตารางการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 1 (เริ่มใช้ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557)

ตารางประเภทอื่นๆ คลิกที่นี่

 

ภาคเรียนที่ 1/2557

ตารางสอนของครู ฉบับที่ 5 (เริ่มใช้ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557)

ตารางเรียนของนักเรียน ฉบับที่ 5 (เริ่มใช้ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557)

ตารางการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 5 (เริ่มใช้ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557)

ตารางประเภทอื่นๆ คลิกที่นี่

ตารางสอนของครู ฉบับที่ 4 (เริ่มใช้ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2557)

ตารางเรียนของนักเรียน ฉบับที่ 4 (เริ่มใช้ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557)

ตารางการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 4 (เริ่มใช้ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557)

ตารางประเภทอื่นๆ คลิกที่นี่

ตารางสอนของครู ฉบับที่ 3 (เริ่มใช้ 16 มิถุนายน พ.ศ.2557)

ตารางเรียนของนักเรียน ฉบับที่ 3 (เริ่มใช้ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557)

ตารางประเภทอื่นๆ คลิกที่นี่

ตารางสอนของครู ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 2 มิถุนายน พ.ศ.2557)

ตารางเรียนของนักเรียน ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557)

ตารางประเภทอื่นๆ คลิกที่นี่

ตารางสอนของครู ฉบับที่ 1 (เริ่มใช้ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2557)

ตารางเรียนของนักเรียน ฉบับที่ 1 (เริ่มใช้ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557)

 

ภาคเรียนที่ 2/2556

ตารางสอนครู ฉบับที่ 4 (เริ่มใช้ 6 มกราคม พ.ศ. 2557)

ตารางเรียนนักเรียน ฉบับที่ 4 (เริ่มใช้ 6 มกราคม พ.ศ. 2557)

ตารางสอนครู ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556)

ตารางเรียนนักเรียน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556)

ตารางประเภทอื่นๆ คลิกที่นี่