เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" จัดกิจกรรมเลี้ยงรับส่งบุคลากร ภายใต้ชื่องาน ไปใจผูกพัน มาสร้างสรรค์ร่วมพัฒนา

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในโรงเรียน

 

 

คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม มาปฏิบัติหน้าที่กันตั้งแต่หัวค่ำ

 

ภาพของขวัญบางส่วนที่เพื่อนครูนำมามอบให้เป็นกำลังใจแก่ท่านรองบุญรักษ์ และคุณครูสุภรณ์

 

คุณครูตติญา และคุณครูวรวิทย์ เป็นพิธีกรดำเนินรายการ

 

และได้รับเกียรติจากผู้บริหาร ข้าราชการครู จากโรงเรียนในสังกัด พร้อมทั้งองค์กรและหน่วยงานในชุมชน เข้าร่วมงานในครั้งนี้อย่างพร้อมหน้าพร้อมตา

 

คณะครูร่วมกันร้องเพลง กำลังใจ เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่ย้ายจากไป

 

นายบุญรักษ์ วงษาไชย รับมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ โรงเรียนสว่างแดนดิน

 

นางสุภรณ์  ทิพเนตร รับมอบของที่ระลึกจากท่านผู้อำนวยการ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์

 

โอกาสนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวแสดงความรู้สึก และกล่าวต้อนรับ คุณครูธนา คุณครูธีรยุทธ คุณครูบัญญัติ คุณครูเบญญาภา คุณครูพรสุดาที่ย้ายมาอยู่กับเรา

 

คณะครูร่วมกันถ่ายภาพกับผู้อำนวยการหลังเลิกงาน

 

คณะครูขึ้นไปร่วมสนุกบนเวที กับวงดนตรีจากหัวทุ่งเรดิโอ ที่มาช่วยให้งานเลี้ยงมีสีสัน

 

เราขอต้อนรับบุคลากรที่้ย้ายมาใหม่ทุกท่าน และขออวยพรให้ท่านที่ย้ายไปมีความสุขนะครับ

สุดท้ายเป็นวีดีโอ ที่รวบรวมความประทับใจของท่านรองบุญรักษ์ เพื่อแทนความคิดถึงจากน้องๆ ฝ่ายวิชาการ

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่คลังภาพโรงเรียน