เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และสัปดาห์ภาษาไทย ขึ้น

เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านภาษาไทย โดยมีกิจกรรมต่างๆ ใ้ห้ันักเรียนได้เข้าร่วมมากมาย

 

การแสดงของนักเรียน

 

การแสดงละครเรื่องอิเหนา

 

เปิดประสบการณ์ชมละคร ที่หลายคนไม่เคยได้สัมผัส

 

การแสดงของเหล่านักเรียนที่สุดแสนอลังการ

 

โชว์การเต้นบีบอย ของเหล่านักเรียน

 

กิจกรรมในวันนั้นหลายคนมีความประทับใจ และเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียน ที่มีกิจกรรมดีๆ ให้นักเรียนได้สัมผัส

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่คลังภาพ