เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2554 นักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ร่วมกิจกรรมทำบุญ วันเข้าพรรษา กับร้านรุ่งเรือง

 

รวมพลังคนหล่อคนสวยพัฒนาวัด

 

ร่วมแรงแข็งขัน

 

ใครเป็นใคร ทายกันเอาเอง

 

อยู่ศาลาวัดก็ระมัดระวังกันอีกหน่อย

 

นำทีมคนสวยทำบุญโดยคุณครูพรจันทร์

 

แยกไม่ออกเลย คนไหนครู คนไหนนักเรียน

 

กิจกรรมที่ทำในครั้งนี้ แสดงออกถึงการมีจิตอาสา พัฒนาชุมชนของนักเรียน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่คลังภาพ