เนื่องจากมีความผิดพลาดบางประการทำให้ไม่สามารถนำภาพกิจกรรวันไหว้ครู มาให้ชมได้ แต่เราโชคดีที่ คุณครูธนกฤต สันทา ได้จัดทำวีดีโอชุดนี้มาให้ทุกท่านได้รับผมกัน

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

 

 

แถมท้าย เก็บตกงานสุนทรภู่ เปิดตัววงโปงลางโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา