เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา ได้จัดพิธีสวนสนามของลูกเสือและเนตรนารีขึ้น โดยมีนายวิทยา บุญยืน รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี

เนื่องจากฝนตก จึงต้องย้ายสถานที่ มาเป็นหอประชุมโรงเรียน

 

ผู้กำกับลูกเสือมาร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

 

คณะครูมาร่วมพิธี พร้อมทั้งวงดุริยางค์

 

ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

 

ซักซ้อมพิธีสวนสนาม

 

ผู้กำกับ ลูกเสือและเนตรนารี ร่วมพิธีอย่างตั้งใจ

 

นายวิทยา บุญยืน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธี

 

นายพูนชัย วารินทร์ กล่าวรายงานต่อประธาน

 

ลูกเสือ เนตรนารี กล่าวคำปฏิญาณ อย่างตั้งใจ

 

เริ่มพิธีสวนสนาม

 

ผู้กำกับมณีรัตน์ เดินนำกองลูกเสือ ม.2

 

ครูสุดใจ เดินหลับตาได้ด้วย

 

ครูดรุณี เท่มากๆ เลย

 

ครูอรุษญา ตั้งใจเป็นตัวอย่างแก่นักเรียน

 

ครูบุตรญรัตน์ ตั้งใจเดินมากๆ

ครูพิพัฒน์ ก็ไม่พลาดมางานในครั้งนี้

 

ครูจงกล ครูพูนชัย ครูวิเศษ มาร่วมงานด้วยเครื่องแบบเต็มยศ

 

ทุกคนร่วมพิธีนี้อย่างตั้งใจ

 

[ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่คลังภาพโรงเรียน]