เมื่อวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ร่วมกับเทศบาลเจริญศิลป์ จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ให้แก่นักเรียน ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก

 

 

 

[ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่คลังภาพโรงเรียน]