เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554 โรงเรียนได้จัดกิจกรรม รำลึกครูกลอน สุนทรภู่ ขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียน โดยมีกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถกันอย่างเต็มที่ และหลากหลาย

ชมภาพความประทับใจต่างๆ ได้เลยครับ

นายลิขิต คำภูแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธีเปิด กิจกรรมรำลึกครูกลอน สุนทรภู่

 

นางสาวภัทรจิตรา  ผ่านสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

 

คณะครูมาร่วมงานกันพร้อมหน้า

 

นักเรียนต่างเฝ้ารอคอยกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นบนเวที

 

การแสดงสุดประทับใจ จากวงโปงลาง โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ

 

เหล่านักดนตรี และนางรำ ร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ร่วมกับครูผู้ฝึกซ้อม

 

กิจกรรมการประกวดโครงงานภาษาไทย

 

กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี

 

กิจกรรมการประกวดอาหารคาวหวาน

 

กิจกรรมการประกวดร้องเพลงในวรรณคดี

 

การประกวดตัวละครในวรรณคดี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ อีกมากมายที่ไม่ได้นำมาลงไว้ครับ

 

คุณครูพูนชัย วารินทร์ มาเป็นประธานในพิธีปิด

 

กิจกรรมในครั้งนี้ ได้เห็นความสามารถ และความกล้าแสดงออกของนักเรียน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม และอยากให้พวกเรารักษาความเก่งนี้ไว้ตลอดไปนะครับ

 

ชมภาพกิจกรรมอีกมากมายได้ที่คลังภาพโรงเรียน

[Gallery 38] และ [Gallery 39]