โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้จัดการอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 4 มีนาคม 2554 เพื่อให้คณะครูมีความรู้ในการจัดทำแผน โดยในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก รองฯ อนุรักษ์ อุปพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 2 และคณะ เดินทางมาให้ความรู้

 

 

บรรยายพิเศษโดยนายลิขิต คำภูแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

คณะครูเข้าอบรมอย่างพร้อมเพรียง

 

รองฯ อนุรักษ์ อุปพงษ์ ให้ความรู้แก่คณะครู

 

นายลิขิต  คำภูแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดที่คลังภาพ