นายลิขิต คำภูแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและนักเรียนเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์

 

คณะครูถวายดอกไม้ และร่วมลงนามถวายพระพรในบริเวณพระตำหนักที่ประทับ

 

ตัวแทนนักเรียนถวายความเคารพ

 

นักเรียนลงนามถวายพระพร

 

 

คณะครูและนักเรียนต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่มีต่อปวงชนชาวไทย
และปรารถนาให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร

 

คณะครูและนักเรียนได้รับโอกาสให้เดินชมในบริเวณพระตำหนัก ยังความปลาบปลื้มมาสู่พวกเราทุกคน

 

ขอขอบพระคุณศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม ที่อนุเคราะห์รถยนต์ในการเดินทางไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

<<ชมภาพกิจกรรมคลิกที่นี่>>