เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 โรงเรียนได้ดำเนินการสอบ O-NET ให้แก่นักเรียนชั้น ม.3 โดยได้รับความร่วมมือจากครูและนักเรียนเป็นอย่างดี

นายลิขิต  คำภูแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" เป็นหัวหน้าสนามสอบ
พร้อมด้วยนายสุพิทย์ จุลราช และนายประิพิศ คำภูแสน มาเ้ป็นกรรมการกลาง

 

คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ โรงเรียนบ้านทุ่งคำ โรงเรียนบ้านกุดนาขาม ฯลฯ เดินทางมาเป็นกรรมการคุมสอบ

 

 

การจัดการสอบเป็นไปตามระเบียบการสอบของ สทศ. ทุกประการ

 

บรรยากาศของการสอบเป็นไปอย่างเรียบร้่อย หวังว่าผลสอบของนักเรียนคงจะทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องยิ้มได้นะครับ

 

<<ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด>>