สถานีตำรวจภูธรอำเภอเจริญศิลป์ เดินทางมาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 ณ หอประชุมโรงเรียน

กิจกรรมครั้งนี้ ให้ความรู้แก่นักเรียนในการป้องกันตนเองจากอันตรายของยาเสพติด

ทั้งยังรณรงค์ให้นักเรียน ร่วมเป็นหูเป็นตาให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการสอดส่องดูแลชุมชน

 

<<ชมภาพกิจกรรมคลิกที่นี่>>