ตัวแทนสภากาชาดไทย อำเภอเจริญศิลป์ เดินทางมามอบผ้าห่มแก่นักเรียน ในวันที่ 25 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุม อาคาร 2

นักเรียนที่ขาดแคลน รับมอบผ้าห่มจากตัวแทนสภากาชาดไทย

 

ตัวแทนนักเรียนกล่าวขอบคุณสภากาชาดไทย

 

ขอให้นักเรียนที่ได้รับมอบผ้าห่มในวันนี้ เป็นคนดีเพื่อตอบแทนบุญคุณนะครับ

<<ชมภาพกิจกรรมคลิกที่นี่>>