เมื่อวันที่ 19 - 21 มกราคม 2554 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้นำนักเรียนไปร่วมกิจกรรม เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี
ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร และค่ายฝึกการรบพิเศษน้ำพุง จังหวัดสกลนคร

 

 

<<ชมภาพกิจกรรมจากค่ายนาอ้อย>> <<ชมภาพกิจกรรมจากค่ายน้ำพุง>>

 

คณะครูและนักเรียน เดินทางด้วยรถโดยสารที่มีความปลอดภัย

 

ครูอาจารย์ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดตลอดการเดินทาง

 

รองฯ วิทยา บุญยืน รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูที่ร่วมเดินทางไปในครั้งนี้

 

ผู้บังคับบัญชา ลูกเสือและเนตรนารี ร่วมพิธีถวายราชสดุดี ร.6

 

พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือ

 

ลูกเสือเนตรนารี รับฟังคำแนะนำและแนวปฏิบัติในการอยู่ค่าย

 

กิจกรรมปฐมนิเทศ โดยวิทยากรลูกเสือ

 

การประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรมของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

 

ขั้นตอนการตรวจสอบสัมภาระเพื่อรักษาความปลอดภัย

 

คณะครูดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด

 

กิจกรรมนันทนาการละลายพฤติกรรมก่อนการอยู่ค่าย

 

กิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือและเนตรนารี

 

ค่ายลูกเสือและเนตรนารี

 

ค่ายคณะครู ตั้งอยู่ไม่ไกลจากค่ายลูกเสือและเนตรนารี

 

พิธีบวงสรวงเพื่อขออนุญาตร่วมกิจกรรม ผจญภัยกลางคืน

 

กิจกรรมผจญภัยกลางคืน มีกิจกรรมให้วัดความสามารถกันถึง 19 ฐาน โดยให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมตั้งแต่ 19.00 - 22.00 น. กันเลยทีเดียว
มาชมภาพบางส่วนของกิจกรรมผจญภัยกลางคืนกันได้เลยครับ

 

วันต่อมาเป็นกิจกรรมการเรียนวิชาลูกเสือ

กิจกรรมเรียนวิชาลูกเสือ ที่นักเรียนเรียนรู้อย่างสนุกสนาน

 

นักเรียนเตรียมตัวเรียนวิชาสูทกรรม ประกอบอาหารรับประทาน

 

คณะครูมาดูแลการทำอาหาร

 

นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (แต่รับประทานได้หรือไม่ ค่อยมาว่ากันทีหลัง)

 

กิจกรรมยามว่างของคณะครู คือ เล่นเปตอง และร้องคาราโอเกะ

 

ค่ำคืนแห่งความประทับใจของใครหลายคน

 

สนุกกันขนาดไหน ดูได้จากในภาพ

คณะวิทยากรที่ยกพลมาให้ความสนุกแก่ลูกเสือและเนตรนารี

 

หลักฐานความสนุกของนักเรียน

 

คณะครูก็สนุกไม่แพ้กัน

 

ท้ายที่สุดแม้กิจกรรมเข้าค่ายของลูกเสือและเนตรนารีจะจบลงไป แต่ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ จะอยู่กับนักเรียนตลอดไป

เช่นเดียวกับความสนุกและความประทับใจที่จะไม่มีวันลืม

 

<<ชมภาพกิจกรรมจากค่ายนาอ้อย>> <<ชมภาพกิจกรรมจากค่ายน้ำพุง>>