เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา นายลิขิต คำภูแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู เดินทางไปร่วมกิจกรรมวันครู ณ หอประชุม โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์

 

นายลิขิต คำภูแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน นำกล่าวคำปฏิญาณ

 

ผู้บริหาร และข้าราชการครูอาวุโส เข้าร่วมพิธี

 


คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมหน้า

 

อีกมุมหนึ่งของงาน

 

สามสาวสวยประจำงาน

 

คุณครูดรุณี ภูพันนา รับเกียรติบัตร ครูดีในโรงเรียน

คุณครูสุนทร  ขันศรี รับเกียรติบัตร ครูดีในโรงเรียน

คุณครูพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม รับเกียรติบัตร ครูดีในโรงเรียน

คุณครูภัทรจิตรา  ผ่านสุวรรณ รับเกียรติบัตร ครูดีในโรงเรียน

คุณครูพิชิต สุจริต รับเกียรติบัตร ครูดีในโรงเรียน

คุณครูวรางคณา มณีนพ รับเกียรติบัตร ครูดีในโรงเรียน

คุณครูชาตรี ยาศิริ รับเกียรติบัตร ครูดีในโรงเรียน

นางสาวกัณทิมา โคดม รับเกียรติบัตร นักเรียนดีเด่น 

นายกฤษณะ หินมี รับเกียรติบัตร นักเรียนดีเด่น

นางสาวแพรวนภา รามชนะ รับเกียรติบัตร นักเรียนดีเด่น

 

การแสดงจากนักเรียนจากชุมนุมนาฏศิลป์ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา

 

ครูทีม หล่อที่สุดในภาพนี้เลย

 

ครูทำงานหนักทุกวัน และเป็นครูตลอด 24 ชั่วโมง แม้จะเป็นเพียงหนึ่งวันที่มีกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ
ก็เพียงพอแล้วสำหรับกำลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ทดแทนพระคุณแผ่นดินต่อไป

<<ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้อีกมากมายที่นี่>>

หากต้องการภาพถ่ายความละเอียดสูง ติดต่อที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ครูทีมนะครับ