ระหว่างวันที่ 25 - 30 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรม สัปดาห์ภาษาอังกฤษ วันคริสต์มาส โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมสนุกมากมาย เป็นการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียนได้อีกด้วย

 

 

 

นายบุญรักษ์  วงษาไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธี

 

นางสาวสุดใจ พิมจักแสน ครูกลุ่มสาระการเรีัยนรู้ภาษาต่างประเทศ กล่าวรายงาน

 

นางสาวกัณทิมา โคดม และนางสาวยลดา โคตรสา กล่าวประวัติวันคริสต์มาส

 

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

 

ครูธนกฤต ครูพูนชัย และครูวิเศษ เข้าร่วมงาน

 

ครูสุนทรีรัตน์ ครูสุนทร รองบุญรักษ์ และครูภัทรจิตรา ร่วมชมกิจกรรม

 

ครูวรวิทย์ และครูพัชร์ชนีท์ พิธีกรดำเนินรายการ

 

 

กิจกรรมการประกวดทำต้นคริสต์มาสและหมวกคริสต์มาส

 

การประกวดขับร้องเพลงประสานเสียงภาษาอังกฤษ

 

การประกวดเล่านิทานเป็นภาษาอังกฤษ

 

กาีรแสดงวงดนตรีของนักเรียน

 

การประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสคริสต์มาส

 

การเล่นเกมชิงรางวัล

 

การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี

 

ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะได้รับความรู้ ไปพร้อมกับความสนุกสนาน ขอชื่นชมนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมประกวดแข่งขันต่างๆ ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะ นักเรียนก็ได้ทำให้ทุกคนได้เห็นถึงศักยภาพในตัวเอง และขอให้พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ นะครับ

ชมภาพกิจกรรมอีกมากมายคลิกที่นี่เลยครับ