คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2553 ในครั้งนี้ เราเดินทางไปในฐานะตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เพื่อส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดและแข่งขัน ใน 2 รายการ ได้แก่ โครงงานคอมพิวเตอร์ และภาพยนตร์สั้น โดยการดูแลของ คุณครูตติญา กาญจะนะกันโห และคุณครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต


อาจารย์สุนทร อาจารย์สุนทรีรัตน์ อาจารย์ณัฐฤดี อาจารย์สุดใจ เดินทางมาให้กำลังใจ

 

อาจารย์พายัพ และอาจารย์ปัญจารา เดินทางมาให้กำลังใจ

 

นักเรียน และครูที่ปรึกษา นำเสนอโครงงาน ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญเงิน

 

อาจารย์ตติญา ช่วยดูแลความเรียบร้อยของนักเรียน

 

นักเรียนกำลังนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ

 

นักเรียนกำลังอธิบายการใช้โปรแกรม แก่ผู้เข้าชมงาน

ผู้เข้าชมงานทดลองใช้โปรแกรม

 

บรรยากาศการแสดงโครงงาน

 

ผู้เข้าชมงาน ซักถามเกี่ยวกับโครงงาน

 

บรรยากาศภายในห้องแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์

 

อีกมุมหนึ่งของห้องแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์

 

เจ้าหน้าที่จากสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. เข้าเยี่ยมชม

 

เก็บตกความสนุกในการไปร่วมงาน

 

เด็กๆ ไปเดินที่ ยูดีทาว

 

รวมงานฉลองคริสต์มาส ที่ยูดีทาว

 

คอนเสิร์ตของ หวาย กามิกาเซ่ สนุกมากๆ

 

ฟังการขับร้องเพลงประสานเสียง ในวันคริสต์มาส

ทั้งหมดคือความประทับใจที่มีโอกาสได้ไปร่วมงานระดับภาค ขอให้นักเรียนมุ่งมั่น ฝึกฝนตนเอง เพื่อให้มีโอกาสได้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ เช่นเดียวกัน

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้อีกเพียบ ที่นี่

 

ชมภาพยนตร์สั้น "ความฝันอันสูงสุด"

 

จัดทำโดย กลุ่มสมอง นางสาวกัณทิมา โคดม นางสาวเนตรชนก บัวบาน นางสาวภาวิณี มาตรขาว นางสาวศิริรัตน์  ราชสีมา และนางสาวอัญธิกา สุวรรณกุล

ครูที่ปรึกษา นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต และนางตติญา  กาญจะนะกันโห