คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" รวมกับประชาชนในอำเภอเจริญศิลป์ เข้าโครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 1 ล้านคน

ระหว่างวันที่ 16 - 29 ธันวาคม ณ ศูนย์อบรมวัดทุ่งมนศิริพลเมือง บ้านทุ่งมน ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

เป็นการทำกิจกรรมอันเป็นกุศล ร่วมกับชุมชนเจริญศิลป์ โดยมีคุณครูพิพัฒน์ ขอสุข และคุณครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต ร่วมกิจกรรม

และขอเชิญชวนนักเรียน หรือผู้สนใจร่วมโครงการได้ทุกวัน โดยจะมีการทำวัตรและนั่งสมาธิเจริญภาวนา ในตอนเย็นทุกวัน

ซึ่งนักเรียนของเราที่เข้าร่วมโครงการ ต่างได้รับคำชมจากบรรดาผู้ปกครองและชาวบ้านว่า "นักเรียนมีมารยาทดี มีน้ำใจ รู้จักใช้เวลาว่างเข้าวัดถือศีล"

เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนของเราอีกทางหนึ่งด้วย ขออนุโมนาสาธุด้วยนะครับ