นักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" เข้าร่วมงานรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ พร้อมรับทุนต้นบุญ

ในวันที่  11  ธันวาคม  2553  ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

พร้อมกันนี้ ยังได้มีโอกาสไปทัศนศึกษา จังหวัดชลบุรี ไปอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

ชมภาพกิจกรรมแบบเต็มๆ ที่ได้  แกลลอรี่ 24 และ  แกลลอรี่  25