วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้จัดกิจกรรมวันวิชราวุธ เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยมีผู้กำกับ ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือเนตรนารี ม.1 - ม.3 เขาร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

ขอขอบพระคุณภาพจาก รองฯพัชร์ชนีท์ และครูอัจฉรา