เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ผอ.กิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" สพม. เขต 23 นำคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครอง เดินทางไปส่งกำลังใจให้นางสาววรรณิสา  ปิ่นใจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เดินทางไปร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เยาวชนเอเชีย Asian International Children's Film Festival 2014 ที่ประเทศญี่ปุ่น ณ สนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

 

นางสาววรรณิสา  ปิ่นใจ ถือเป็นนักเรียนคนที่ 3 ของโรงเรียนที่สามารถคว้ารางวัลนี้ และได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมเทศกาล โดยการสนับสนุนของรัฐบาลญี่ปุ่น ขอขอบพระคุณมูลนิธิหนังไทย ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ ที่ให้โอกาส และขอบคุณทางโรงเรียน ที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

 

 

ชมภาพกิจกรรมได้ที่เฟซบุคของโรงเรียน http://facebook.com/charoensin