เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ท่าน ผอ.กิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" นำคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ร่วมกับข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าในอำเภอเจริญศิลป์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี