10 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้ร่วมกับชุมชนเจริญศิลป์ จัดประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2557

โดยมีคณะครูและนักเรียน ร่วมแห่เทียนเข้าพรรษาไปทำพิธี ณ วัดชัยชนะ บ้านหนองน้อย ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมภาพกิจกรรมได้ที่เฟซบุคของโรงเรียน