เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เป็นวันต่อต้านยาเสพติด กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" จึงได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนักให้เห็นพิษภัยของยาเสพติด โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

 

1. กิจกรรมเดินรณรงค์ในชุมชน

2. กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอล ต้านยาเสพติด เจริญศิลป์คัพ

3. กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอล ต้านยาเสพติด ระหว่างทีมครูโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" กับ ทีมครูจาก กศน.

4. กิจกรรมให้ความรู้ โดยเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจอำเภอเจริญศิลป์ และโรงพยาบาลเจริญศิลป์

5. กิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

6. กิจกรรมการประกวดวาดภาพต่อต้านยาเสพติด

 

ซึ่งนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข และได้แสดงความสามารถหลากหลายด้าน ซึ่งถือเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง อีกทั้งยังมีประโยชน์ต่อคนในชุมชนอีกด้วย ขอขอบคุณท่าน ผอ. กิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่สนับสนุนให้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และอีกทั้งยังเป็นการสร้างเยาวชนอนาคตของชาติให้เป็นคนดี คนเก่ง และห่างไกลจากสิ่งเสพติดอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

เรื่อย โดย นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต

ภาพ โดย นายวิชชากร  ศรีวิสุทธิชัย

 

ชมภาพกิจกรรมได้ที่เฟซบุคของโรงเรียน http://facebook.com/charoensin