เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่ผ่าน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้จัดกิจกรรมสดุดีครูกลอน สุนทรภู่ ประจำปี 2557 ภายใต้คำขวัญ ครูกวีสี่แผ่นดิน จินตกวีเอกของโลก เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของท่านสุนทรภู่ ที่มีต่อวงการภาษาไทย และเพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้แก่นักเรียน

 

 

โดยมีนายกิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมทั้งกล่าวบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย ถือเป็นการให้ความรู้และสร้างความตะหนักเกี่ยวกับความสำคัญของการใช้ภาษาไทย จากนั้นเป็นกิจกรรมที่ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดเตรียมเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถพิเศษ ร่วมถึงการประกวดแข่งขันไม่ว่าจะเป็น

 

  • การประกวดวาดภาพ
  • การประกวดคัดลายมือ
  • การแข่งขันการอ่านทำนองเสนาะ
  • การแข่งขันประชันกลอนสด
  • การประกวดการแต่งกายเป็นตัวละครในวรรณคดี
  • การประกวดทำอาหารจากกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
  • เป็นต้น

 

บรรยากาศในงานปีนี้เป็นไปอย่างสนุกสนาน นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า วันสุนทรภู่ปีนี้มีกิจกรรมที่สนุกสนานและทุกคนมีส่วนร่วมมากกว่าที่ผ่านมา ขอชื่นชมนักเรียนทุกคนที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างตั้งใจ และขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ