กองลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้จัดงานวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557 เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง มาจวบจนทุกวันนี้

 

ภายในงานประกอบด้วยพิธีทบทวนคำปฏิญาณและพิธีสวนสนาม โดยในปีนี้ ว่าที่ ร.ต. วัชรินทร์ ยศตะโคตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ทุกระดับชั้นเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ผอ.กิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ที่สนับสนุนการดำเนินงานของกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีด้วยดีเสมอมา และขอแสดงความชื่นชมในความสามัคคีของพี่น้องลูกเสือเนตรนารีทุกนาย ที่มาร่วมพิธีในวันนี้ด้วยความสามัคคี ตั้งใจ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อกิจการลูกเสือไทย

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพโดย น.ส.วรรณิสา  ปิ่นใจ/นายสุรวงค์  ศรีงาม

เรื่องโดย นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต

 

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่เฟซบุคโรงเรียน http://facebook.com/charoensin