เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้จัดกิจกรรมรับขวัญน้องใหม่ ประจำปี 2557 โดยจัดให้พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีของชาวอีสาน ที่นิยมใช้ในการต้อนรับผู้มาอยู่ใหม่ มีคุณพ่อหมอพราหมณ์มาทำพิธีให้ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนรุ่นพี่ มาร่วมผูกข้อต่อแขนรับน้องใหม่ บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น

หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมของกรรมการนักเรียน ที่มาพาน้องเล่นเกมละลายพฤติกรรมและสร้างความสามัคคีให้แก่ลูกฟ้าแสดทุกคน รวมถึงกิจกรรมที่ถือเป็นไฮไลต์ของงานก็คือการประกวดดาวและเดือน รวมถึงที่เพิ่มมาในปีนี้คือการประกวดดาวเทียม เพื่อค้นหาตัวแทนนักเรียนเป็นพรีเซนเตอร์กิจกรรมของโรงเรียนต่อไป

 

ขอชื่นชมในความตั้งใจของผู้จัดทำงานทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่วข้องในการจัดงานในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมภาพกิจกรรมได้ที่เฟซบุคของโรงเรียน http://facebook.com/charoensin