เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 ขึ้น เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอน โดยมี ท่าน ผอ.กิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" เป็นประธานในพิธี

 

 

พิธีไหว้ครูในปีนี้ดำเนินการจัดงานโดยคณะกรรมการนักเรียน นำโดยนายเทิดทูน พิมจักแสน ประธานกรรมการนักเรียน พร้อมด้วยนักเรียนทุกระดับชั้น ทั้งนี้นักเรียนทุกห้องเรียนได้ร่วมกันจัดทำพานไหว้ครูด้วยความตั้งใจ อีกทั้งได้เตรียมมาลัยกร กรวยดอกไม้ธูปเทียนมาร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย เสร็จพิธีเป็นการมอบทุนการศึกษา โดยกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา นำโดย รองฯชาตรี ยาศิริ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ม.4 ที่เป็นศิษย์เก่า และทำคะแนนโอเน็ตในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาสูงที่สุด Top10 นอกจากนี้กลุ่มเด็กดีวีสตาร์ ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตรจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน รวมถึงนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนด้านการผลิตภาพยนตร์สั้น ก็เข้ารับมอบเหรียญทองจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนด้วยเช่นกัน

 

พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน อีกทั้งยังเป็นพิธีกรรมที่แสดงออกถึงความกตัญญูของนักเรียน รวมถึงความรักและเมตตาของครูอาจารย์ที่มีต่อนักเรียน ขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่อง โดย นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต

ภาพ โดย นายอภิชาติ  บุตรวิชา/ ด.ช.จีระชัย  มุทาพร

 

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุคของโรงเรียน http://facebook.com/charoensin