เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2557 นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 พร้อมด้วย

คณะศึกษานิเทศก์และผู้บริหารในสังกัด สพม.เขต 23 ได้เดินทางมานิเทศแบบมีส่วนร่วม ณ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"

โดยมี ผอ กิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและนักเรียนให้การต้อนรับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนของเราในครั้งนี้