เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมี ผอ.กิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

 

 

โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากร รวมทั้งกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ

เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นวันแห่งความสำเร็จของนักเรียนทุกคน ที่จะในความทรงจำของพวกเราทุกคนตลอดไป

 

 


เรื่องโดย ครูวรวิทย์  ไชยวงศ์คต

ถ่ายภาพโดย ด.ช.จีระชัย  มุทาพร, นางสาวประทุมทอง  วิไลย์, นางสาวธิดาทิพย์  แสนชาติ