คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้ทำพิธีถวายมุทิตาจิต แด่พระอาจารย์ฉลอง  สมาจาโร

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เนื่องในโอกาสที่พระอาจารย์จะไปจำพรรษา ที่วัดดงเฒ่าเก่า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ


ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ท่านได้มาปฏิบัติหน้าที่พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"

พระอาจารย์ได้เอาใจใส่อบรมสั่งสอนนักเรียนอย่างตั้งใจ จนทำให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่

เป็นเมืองดีของชุมชนและประเทศชาติ

และในโอกาสที่พระอาจารย์จะไปจำพรรษาที่วัดดงเฒ่าเก่า คณะครูและนักเรียนจึงทำพิธีถวายมุทิตาจิต กราบขอขมา

พร้อมทั้งร่วมทำบุญถวายปัจจัยแด่พระอาจารย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่อง/ นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต  ภาพ/ นายสุรวงค์  ศรีงาม, เด็กชายจีระชัย  มุทาพร