เมื่อวันที่ 12 ถึง 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ค่ายลูกเสือเกาะใหญ่ หนองทุ่งมน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยมี ผอ.กิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ

ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" เป็นผู้อำนวยการค่ายลูกเสือเนตรนารี

ได้รับความกรุณาจากท่านนายกเทศมนตรีสมาน ศิลาแดง มาเป็นประธานในกิจกรรมรอบกองไฟ

 

พร้อมด้วยสมาชิกสภาจังหวัดสกลนคร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมเป็นกำลังใจ

 

ท่านรองฯวิทยา บุญยืน เป็นรองผู้อำนวยการค่ายลูกเสือเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

 

ว่าที่ ร.ต.วัชรินทร์  ยศตะโคตร รองผู้อำนวยการค่ายลูกเสือเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ รายงานการจัดกิจกรรมการอยู่ค่าย

 

คณะผู้กำกับลูกเสือและเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ต้อนรับนักเรียนที่หนองทุ่งมน เช็คจำนวนและเตรียมความพร้อม

 

กิจกรรมลอดถ้ำเสือ ต้อนรับลูกเสือและเนตรนารีเข้าสู่ค่ายลูกเสือชั่วคราว เกาะใหญ่ หนองทุ่งมน

 

พิธีถวายราชสดุดี

 

คณะผู้กำกับลูกเสือและเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ร่วมพิธีถวายราชสดุดี

 

พิธีเปิดประชุมกอง

 

การตรวจกองลูกเสือ

 

การเรียนกิจกรรมฐานทดสอบสมรรถภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมรอบกองไฟ

 

 

การแสดงของลูกเสือ

 

ลูกเสือและเนตรนารีร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข

 

พิธีปิดประชุมกอง

 

ชมภาพกิจกรรมได้ที่เฟซบุ๊คของโรงเรียน http://facebook.com/charoensin