เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 นายกิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"

ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ให้เข้ารับการประเมินเพื่อเข้ารับรางวัล

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมเทศรังษี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

 

ท่านผู้ว่าราชการบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจำนวน 21 ท่าน

เป็นคณะกรรมการคัดเลือก

 

นับเป็นความภาคภูมิใจของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ที่มีผู้อำนวยการนักพัฒนา มีความสามารถอันโดดเด่น

มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติราชการ จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เข้าร่วมการคัดเลือกในครั้งนี้

 

 

คณะครูและนักเรียนที่ร่วมเดินทางไปแสดงนิทรรศการในครั้งนี้