เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ได้มีพิธีพระราชทานถ้วยรางวัล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการสร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญา ครั้งที่ 3 โดยได้รับเกียรติจากนายวีระพงษ์  บูรณศิลป์ นายอำเภอเจริญศิลป์

มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอกราบขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่มาร่วมแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางโรงเรียนจะมีโอกาสได้ตอบแทนความกรุณาของทุกท่านในโอกาสต่อไป

 

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่เฟซบุคของโรงเรียน

 

ถ่ายภาพโดย นางสาววรรณิสา  ปิ่นใจ, เด็กชายจีระชัย  มุทาพร