เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้รับคัดเลือกเป็นสนามสอบนักธรรมและสอบธรรม สนามหลวง

ประจำปี 2556 โดยมีนักเรียนในอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร เข้าสอบจำนวนกว่า 900 คน

 

 

กิจกรรมในครั้งนี้ ดำเนินการโดยคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย

คุณครูบัญญัติ  ผิวงาม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

รก.รองผู้อำนวยการโรงเรียน จิระพงษ์  คล้ายถม

คุณครูสุนทร  ขันศรี

คุณครูอัจฉรา วิไลวงษ์

และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทั้ง 4 ท่าน (ครูปาล์ม ครูม่อน ครูอาร์ต และครูข้าวโพด)

 

 

โดยมีคณะครูจากโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ร่วมเป็นกรรมการคุมสอบ

 

 

 

 

โดยมีนักเรียนที่สอบได้นักธรรมเอก มาเป็นผู้ช่วยกรรมการคุมสอบ ดูแลอำนวยความสะดวกให้น้องๆ ที่มาเข้าสอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอกราบขอบพระคุณ พระครูวรธรรมสุนทร เจ้าคณะอำเภอเจริญศิลป์ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าสอบธรรมสนามหลวงในครั้งนี้

กราบขอบพระคุณ วัดศิริราษฎร์วัฒนา อำเภอเจริญศิลป์ ตลอดจนญาติโยม และสาธุชน ที่มาร่วมทำโรงทาน อาหารและผลไม้ ให้กับนักเรียนที่เข้าสอบ

ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการกิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"

ที่สนับสนุนและอำนวยการให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

ชมภาพกิจกรรมการสอบธรรมสนามหลวงได้ที่เฟซบุคของโรงเรียนนะครับ